หากเข้าใช้งานครั้งแรก
Username = เลขประจำตัวประชาชน
Password ติดต่อที่ฝ่ายสารสนเทศเพื่อขอรหัสผ่าน
** เพื่อความปลอดภัย อย่าให้ browser จำรหัสผ่าน**

หากลืมรหัสผ่าน หรือมีปัญหาการใช้งาน
ติดต่อฝ่ายสารสนเทศ สายใน 116 หรือเบอร์ 062-1327780(โม)