Last modified on Thursday, 07 January 2021 03:26
ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี…
Last modified on Thursday, 07 January 2021 03:14
เมื่อไรก็ตามที่สภาพอากาศเริ่มเปลี่ยน ช่วงนั้นแหละที่จะเริ่มมีโรคระบาดตามมา เพราะนอกจากจะได้เวลาของเชื้อไวรัสที่พร้อมจะเจริญเติบโตอีกครั้งแล้ว…
Last modified on Saturday, 21 October 2017 12:13
วันนี้เราจะพูดถึงโรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) …
Last modified on Saturday, 21 October 2017 12:13
การระบุ อุบัติเหตและอันตรายจากการทำงานในสำนักงานเป็นสิ่งที่ยากต่อการระบุ ซึ่งโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีกิจกรรมหรือพนักงานในสำนักงานเป็นจำนวนมาก…
Last modified on Saturday, 21 October 2017 12:01
คุณมีอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่รู้สึกเศร้าใจ หม่นหมอง หงุดหงิด…
Last modified on Saturday, 21 October 2017 11:37
หน้าฝนชุ่มฉ่ำแบบนี้ ตามต่างจังหวัดอาจมีเหล่าชาวบ้านออกไปเก็บเห็ดมาทำอาหารกัน แต่เห็ดแสนอร่อยไม่ได้ทานได้ทุกชนิด…
Last modified on Saturday, 21 October 2017 11:33
องค์การอนามัยโลกได้ให้นิยามว่า ท้องเสีย (Diarrhea)…
Last modified on Saturday, 21 October 2017 11:23
โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส พบได้บ่อยในทารกและเด็กเล็ก ทำให้มีอาการไข้…
Last modified on Saturday, 21 October 2017 11:24
Page 1 of 2