คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจ โควิด-19

UTC+00:000_JJanuary_C+00001609988048ThuAM_ThuAMUTCE_January+0000RJanAMUTC

ขอบคุณข้อมูลจาก https://med.mahidol.ac.th/nursing/th/knowledge/Covid_19