ประกาศสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2565