ประกาศสมัครลูกจ้าง (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2565