จัดซื้อจัดจ้าง
Thursday, 07 November 2019 04:09

ขออนุมัติแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ๒๕๖๓

Tuesday, 27 August 2019 09:56

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ2

Tuesday, 27 August 2019 09:54

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

Tuesday, 27 August 2019 09:35

แบบรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัตรป้องกัน ปราบปรามการทุจริตพฤติมิชอบ

Tuesday, 27 August 2019 09:23

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562

Tuesday, 27 August 2019 08:51

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

Friday, 28 June 2019 03:02

สรุปผลดำเนินงานตามเเผนปฎิบัติการ(โครงการ ไตรมาส ๓) (หน่วยงาน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Friday, 28 June 2019 02:54

สรุปผลดำเนินงานตามเเผนปฎิบัติการ(โครงการ ไตรมาส ๒) (หน่วยงาน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Thursday, 27 June 2019 10:43

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

Thursday, 27 June 2019 10:34

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562